Lég- és szagkezelés

Az aquaREKO ezen tevékenysége során alapvetően az alábbi feladatokban tud segítséget nyújtani Önnek:

  • magas tartózkodási idejű csatornarendszerek és átemelőkben a szennyvíz anaerob berothadása miatti kellemetlen szaghatások csökkentése és megszüntetése,
  • előmechanikai és iszapkezelő gépházak kén-hidrogén problémáinak előjelzése és automatikus szellőztetése, igény szerint megelőzése,
  • biofilterek, aktív szenes szűrők és gázmosó berendezések gyártása és telepítése,
  • gáz érzékelő rendszerek kivitelezése.

Ezen tevékenységünket minden esetben igényfelmérés előzi meg. Meglévő rendszerek estén a létesítmények vizsgálata után egy komplex megoldási csomagot adunk át Megrendelőnk részére, melyben javaslatot teszünk az általunk vállalható garantált határértékekre. Az utókezelő és visszaható rendszerek helyett, minden esetben a probléma gyökerét kívánjuk megszüntetni, amennyiben ez költséghatékonyan megoldható.

A kénhidrogének jelenléte a csatornahálózatban és kezelő épületekben nem csak a kellemetlen szagok miatt okoz problémát. Egyrészt nagyon mérgező gáz, amely veszélyezteti a művekben dolgozók egészségét, másrészt a szennyvizes műtárgyak és gépészeti elemek tönkremenetele is nagyrészt erre vezethető vissza. Amennyiben a megelőzésére nincs gazdaságos lehetőség, az állandó kénhidrogén jelenléte a művek gázterében betonkorróziót okoz, amely az alábbiak szakaszokra osztható:

  • betonkorrózió bevezető szakasz – probléma nem látható, felületi bevonatokkal megelőzhető a károsodás kialakulása;
  • betonkorrózió károsodott szakasz - szemmel látható felületi károsodások keletkeztek, amelyeknek mértékében bélelés vagy felületi bevonat alkalmazandó;
  • betonkorrózió tönkremeneteli szakasz – a korrózió a betonacélokat is eléri, a folyamat nem visszafordítható. Megállítása lehetséges, de megerősítés majd teljes bélelés szükséges.

A javítási módszerekről az átemelő felújítások között további tájékoztatást kaphat.

Telefon: 30 620 5611