Közmű- és mélyépítés

Az aquaREKO ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz vezetékek építésére teljes körűen felkészült. Nagy átmérőjű duktil, kőagyag, ÜPE csövek fektetése mellett, polietilént (PE) elektrofúziós és tompahegesztéssel is kivitelezünk. Mindezeken felül nyílt csapadékvíz elvezető csatornák építésében és öntözőrendszerek illetve szivárgók készítésében is több tízéves gyakorlattal rendelkeznek kollégáink. Tisztítóművek esetében a technológiai- és udvartéri csővezetékek kiépítését is elvégezzük.
Célgépeinkkel felkészültek vagyunk meglévő közművek felújítására, kiváltására, rekonstrukciós feladatok kivitelezésére, átemelők áthelyezésére illetve az ezekhez szükséges ideiglenes üzem kialakítására.
Az új építésű és a rekonstrukciós közműépítési feladatok során is felmerülnek olyan kisebb-nagyobb pontszerű feladatok, amelyekre külön szakcég felvonulása megdrágítja a bekerülési költséget. Az aquaREKO közműépítő csapata képes megoldani a nyomvonalas létesítményekkel párhuzamosan a kisebb vasbeton műtárgyak, támfalak, mederburkolatok megépítését is. Meglévő és üzemelő csatornára szükség szerint monolit aknát építünk, mederburkolatok esetében a víz ideiglenes átvezetését kialakítjuk.
Lápos, ingoványos építési területekre való bejutáshoz megrendelőnk igényei szerinti teherbíró megközelítő utat alakítottunk ki, amely aztán sok esetben a végleges út alapjaként is ellátta funkcióját.

Telefon: 30 620 5611